Chuyển tên miền về iMOON

Các bước transfer tên miền về iMOON

Tên miền Quốc tế

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Nhập thông tin tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký và Gửi yêu cầu tới iMOON

Bước 3

Check email quản trị tên miền Quý khách sẽ nhận được 1 email có chứa 1 link xác nhận chuyển đổi và 1 password

Bước 4

Quý khách click vào link xác nhận và nhập Password và mã Auth-code được cấp trước đó và xác nhận.

Bước 5

Sau khi xác nhận chờ từ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về iMOON. iMOON sẽ cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Tên miền Việt Nam

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Quý khách nhập tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký vào đây

Bước 3

Gửi yêu chuyển đổi nhà đăng ký tới iMOON

Bước 4

iMOON thực hiện nghiệp vụ chuyển từ nhà đăng ký cũ về iMOON

Bước 5

Chờ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về iMOON. iMOON cung cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Điều kiện transfer tên miền

0903222532